Elektro revize hromosvodů

Revize hromosvodů (LPS) dle ČSN 34 13 90 a 62305-1 až 4

 

Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku. Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) normy ČSN 62305-4

 

Hladina ochrany

Vizuální kontrola

Úplná revize

Kritické systémy úplná revize

I a II

1 rok

2 roky

1 rok

III a IV

2 roky

4 roky

1 rok

POZNÁMKA hromosvod pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

V následující tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje projektová dokumentace. Většinou uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, zeminy a podobně)

 

Třída LPS

Druh objektu

I

budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny , automobilky, plynárny, banky

II

supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, hotely, školy

III

rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby

IV

budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady a tak dále.

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné normy ČSN 34 13 90

 

Druh objektu

ČSN 33 2000-3

Lhůty

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2 roky

Ostatní 

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5 let