Elektro revize instalačních sítí

Instalačními sítěmi rozumíme rozvody silové elektřiny v objektech jako jsou byty, rodinné domy a ostatní komerční prostory. Závada na instalační síti může způsobit požár s obrovskými následky nebo zranění osob. Aby se tyto nebezpečí minimalizovaly je nutné provádět elektro revize. Elektro revize se provádí po dokončení stavebních prací jako podklad pro kolaudaci kdy se zjišťuje zda vystavěná elektroinstalace vyhovuje předpisům a je schopna bezpečného provozu. Dále se pak provádějí pravidelně opakované elektro revize kdy se zjišťuje zda nenastala v elektroinstalaci závada, která by ohrožovala bezpečný provoz, například vyhřátí spojů, porušení izolace nebo závada na systémech ochrany (jističích, chráničích).

Naše firma provádí elektro revize instalačních sítí v různých objektech od unimo buňek po rozsáhlé výrobní závody. Při revizích elektro instalací se nejdříve zaměřujeme na skutečné provedení podle projektové dokumentace. Pokud je to nutné vypracujeme vlastní dokumentaci odpovídající skutečnému provedení. Dále provádíme pohledovou kontrolu stavu zásuvek, vypínačů a rozvaděčů, zde se zaměřujeme zejména na mechanická poškození, která by mohla být nebezpečná. V přípapadě zásuvek pro 400V kontrolujeme fázování. Následuje měření izolačních stavů kdy instalační síť speciálním zařízením úmyslně přetížíme a zkoumáme stav izolací. Dále měříme ochranu - tedy jističe a chrániče, zde se zaměřujeme na vypínací proudy a časy. Po tomto důkladném zkoumání vypracujeme revizní zprávu například pro stavební úřad nebo jen pro dokumentaci zákazníka. Součástí elektro revize je i podrobná fotodokumentace.