Lhůty elektrorevizí

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalace dle ČSN 33 15 00

DRUH PROSTŘEDÍ

Revizní lhůty let

Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

základní

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

normální

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

studené

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

horké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

vlhké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

mokré

1

AD2 až AD8,AF4

se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8,AF4

prašné s prachem nehořlavým

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s otřesy

2

AG2,AG3,BE2,BE3

s biologickými škůdci

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2,AG3,BE2,BE3

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

venkovní

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

pod přístřeškem

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB

Revizní lhůty v rocích

Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4

zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4,BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

pojízdné a převozné prostředky

1

 

prozatímní zařízení staveniště

0,5