Revize elektroinstalace

Elektroinstalace znamená rozvody silové elektřiny v objektech jako jsou byty, rodinné domy, bytové domy a ostatní komerční prostory. Závada na elektroinstalaci může zapříčinit značné škody na zdraví nebo majetku jako třeba požár s obrovskými následky nebo zranění osob. Aby se taková nebezpečí minimalizovala je nutné provádět pravidelně elektro revize elektroinstalace. Elektro revize provádíme po dokončení stavebních prací jako jednak podklad pro kolaudaci kdy se zjišťuje zda vystavěná elektroinstalace vyhovuje předpisům a je schopna bezpečného provozu a jednak jako výstupní kontrola zda je elektroinstalace schopna bezpečného provozu. Dále se pak provádějí pravidelně opakované elektro revize elektroinstalace, kdy se zjišťuje zda nenastala v elektroinstalaci závada, která by ohrožovala její bezpečný provoz, například vyhřátí spojů, porušení izolace nebo závada na systémech ochrany (jističích, chráničích).

Naše firma provádí elektro revize elektroinstalace v různých objektech od unimo buňek po rozsáhlé výrobní závody nebo bytové domy. Při revizích elektroinstalací se nejdříve zaměřujeme na skutečné provedení podle projektové dokumentace. Pokud je to nutné vypracujeme vlastní dokumentaci odpovídající skutečnému stavu. Dále provádíme pohledovou kontrolu (vidimaci) stavu zásuvek, vypínačů a rozvaděčů, zde se zaměřujeme zejména na mechanická poškození, která by mohla být nebezpečná. V přípapadě zásuvek pro 400V kontrolujeme fázování. Následuje měření izolačních stavů kdy elektroinstalaci speciálním zařízením úmyslně přetížíme a zkoumáme stav izolací. Dále měříme ochranu - tedy jističe a chrániče, zde se zaměřujeme na vypínací proudy a časy. Po tomto důkladném zkoumání elektroinstalace vypracujeme revizní zprávu například pro stavební úřad nebo jen pro dokumentaci zákazníka. Součástí elektro revize je i podrobná fotodokumentace.